Vážení tenisoví přátelé,

s velkou lítostí oznamujeme, že 23. 12. 2020 nás náhle a nečekaně opustil náš dlouholetý předseda Ruda Rusler a jeho žena Blanka.

Věnujte jim, prosím, společně s námi tichou vzpomínku.