Členství v TK Tuřany

Příspěvky na sezonu 2021:

Kategorie

Členský příspěvek

Povinnost odpracovat brigády

Děti do 10 let

600,-

NE

Žáci

1000,-

NE

Dorostenci

1000,-

ANO

Dospělí

1500,-

ANO

Senioři

800,-

NE

Členské příspěvky

Číslo účtu: 250930876/0300
Do poznámky: PŘÍJMENÍ Jméno – příspěvky 2021

Příspěvky musí být uhrazeny nejpozději do 30. 5. daného roku.

Výhody spojené s členstvím

  • každý člen má právo využívat kurty TK zdarma
  • členové mají přednostní právo při rezervaci hodin
  • členové starší 40 let mají možnost se účastnit seriálu turnajů Senior cup a zahrát si tak o věcné ceny (více informací v záložce Rekreační tenis)
  • pro členy pořádáme akce na tenisových kurtech – Turnaj rodin, Zakončení sezóny s grilováním…

Povinnosti členů

  • žákyně, žáci, dorostenky, dorostenci a dospělí závodní hráči mají povinnost reprezentovat TK na zápasech a turnajích
  • členové starší 15 let mají povinnost odpracovat 10 brigádnických hodin na kurtech TK, v případě neodpracování je stanovena pokuta na 200,-/hod
  • brigádnické hodiny je možné odpracovat zejména na začátku jara, kdy se kurty připravují na sezónu, případně kdykoliv poté po domluvě se správcem kurtů
  • každý člen má povinnost zajímat se o dění na kurtech a snažit se, v rámci svých možností, přispívat k rozvoji TK