Členství v TK Tuřany

Kategorie

Členský příspěvek

Povinnost odpracovat brigády

Děti do 10 let

600,-

NE

Žáci

1000,-

NE

Dorostenci

1000,-

ANO

Dospělí

1500,-

ANO

Senioři

800,-

ANO

Členské příspěvky

Číslo účtu: 250930876/0300
Do poznámky: PŘÍJMENÍ Jméno – příspěvky 2020

Příspěvky musí být uhrazeny nejpozději do 30. 5. daného roku.

Výhody spojené s členstvím

Povinnosti členů