T U R N A J   R O D I N N Ý C H   D V O J I C

 

Začátek nového školního roku se kvapem blíží a nás tak čeká jedna z nejoblíbenějších podzimních akcí našeho klubu. TK Tuřany, v rámci zakončení tenisové sezony 2020, pro své členy pořádá již tradiční Turnaj rodinných dvojic. Tato dlouho očekávaná akce se bude konat:

v neděli 13. září

V tento den se na kurtech sejdou členové TK Tuřany a přátelé tuřanského tenisu ke slavnostnímu ukončení právě probíhající tenisové sezony. Budeme velice rádi za Vaši hojnou účast, ať už se budete turnaje rodinných dvojic účastnit aktivně nebo se stavíte jen posedět a zakousnout výtečné maso z grilu.

 

Harmonogram:

10.00

- sraz účastníků, losování, zahájení turnaje, rozpálení grilu

- do odpoledních hodin bude probíhat turnaj a doprovodné soutěže

17.00

- vyhlášení výsledků turnaje a doprovodných soutěží

- vyhodnocení závodní tenisové sezony 2020, vyhlášení nejlepších hráčů

- následuje posezení s kytarou, občerstvení, dobrá zábava

 

Propozice turnaje:

Vklad: 100 Kč na dvojici, v ceně startovného 2* nápoj a 2*přednostní právo na maso z grilu

 

Turnaje rodinných dvojic se mohou zúčastnit všichni členové TK Tuřany a jejich rodinní příslušníci. Dvojice mohou být složeny všemožnými způsoby (manžel – manželka, děd – vnuk, strýc – synovec, atd.). V případě, že si nejste jisti, zda složení vaší dvojice bude povoleno, obraťte se na Danielu Kuchtovou.

Systém turnaje bude zvolen podle počtu přihlášených dvojic a bude zveřejněn před zahájením turnaje, stejně jako podrobnější pravidla.

Prosím všechny zájemce o přihlášení na listinu visící na nástěnce na kurtech. Hlásit se mohou hráčky i hráči všech výkonnostních i věkových kategorií. Poslední možnost přihlášení bude v pátek 11. 9. 2020.