Dne 1.10.2022 byly tuřanské kurty svědkem památného utkání, kdy se na jednom kurtě sešli hráči jejichž součet věků převyšoval 300 let.

Stanislav Blažek 70 let, 11 měsíců a 5 dnů
Miloš Hrabálek 71 let, 2 měsíce a 17 dnů
Josef Mlčoušek 75 let, 1 měsíc a 18 dnů
Jiří Jochman 82 let, 10 měsíců a 2 dny
Celkem 300 let, 1 měsíc a 12 dnů

Všem účastníkům přejeme hodně zdraví a radosti ze sportu.